kenwood

 1. W3SAV
 2. KE0SBX
 3. K8EA
 4. KJ7SPV
 5. KC2BNW
 6. KC2BNW
 7. K5RWD
 8. OE1FLS
 9. KG5IKE
 10. W7HU
 11. DL5PIR
 12. KG5LFP
 13. N4CVX
 14. OK8EI
 15. KK6JGJ
 16. K8KM
 17. N9CQB
 18. OK8EI
 19. KA3QOT
 20. KM6EVP